Bijbelse begrippen voor elke Christen!

Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te kennen!

Voorwoord: Leerstellingen van Jezus Christus

De natuur van God en de mensheid

De God-Familie
God de Vader
Jezus Christus van Nazareth-Gods Zoon
De natuur van de mensheid

De liefde van God

Gods liefde ten opzichte van ons
Onze liefde ten opzichte van God
Onze liefde voor de Broeders en Zusters

De Heilige Bijbel

De wetten en geboden van God

De natuur van Gods wetten
De Tien Geboden van de Schepper God
De wekelijkse Sabbat van de Bijbel
Gods Feest dagen:  wekelijks en jaarlijks

Het onderscheid tussen rein en onrein vlees volgens God

De weg naar God: De weg naar de Boom des Levens

Zonde is wetteloosheid of anti-wet
Gods Heilige Geest is de Kracht van God
Genade: de liefde van God voor Zijn kinderen

Berouw is de eerste stap in de verzoening met God
Waterdoop door volledige onderdompeling in water
Rechtvaardigmaking kosteloos geschonken door God de Vader

De gerechtigheid van de Wet door uw Schepper
Gerechtigheid van geloof: geschenk van de Vader

Heiliging is apart zetten voor een heilig doel
Doop met de Geest: Gods Heilige Geest ontvangen
Geloof – de erkenning van God de Vader en Jezus Christus

Behoud: gave van God de Vader door Zijn genade
Handoplegging: Gods Heilige Geest ontvangen
Goddelijke genezing is Gods vergeving

De Kerk van God

Het geestelijk Lichaam van Christus
Het dienaarschap volgens de instructies van Jezus Christus.

Christelijke financiële verantwoordelijkheid

Christelijke financiële verantwoordelijkheid voor het gezin.
Financiële christelijke verantwoordelijkheid voor de armen
Christelijke financiële verantwoordelijkheid: de Kerk
Het Bijbelse principe van tienden betalen

Het plan van God voor de mensheid

Het evangelie van genade door Jezus Christus verkondigd
Het Koninkrijk van God op de aarde

De Bijbel openbaart twee opstandingen uit de doden
De tweede dood is een eeuwig oordeel
De doop door vuur is eeuwige vernietiging

                          • • • • • • •