Literatuur van de CBKG

Boekjes aanvragen? Klik hier.


Lezen? Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te kennen! 

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (Mattheüs 24:14)

Dit boekje is onderdeel van die getuigenis!

Literatuur van de CBKG

Bijbelse Begrippen

De volgende doctrinaire verklaringen zijn de ware Bijbelse leerstellingen en doctrines van het Oude en het Nieuwe Testament,
die Jezus Christus en de Apostelen van Jezus Christus aan de Oorspronkelijke Kerk van God onderwezen en in het Nieuwe Testament schreven.


Lezen? Oordeel Rechtvaardig Oordeel

Literatuur van de CBKG

Het is voor Christenen belangrijk om te begrijpen dat God niet alleen Rechter is, maar om te begrijpen hoe Hij oordeelt en wat de basis vormt voor Zijn oordeel.

God is Rechter van de hele wereld omdat – als God, “Gods weg is volmaakt” (Psalm 18:31) – want Zijn Wetten, waarop Hij Zijn oordeel maakt, zijn perfect.

Zoals David schreef, “De wet van de HEERE is volmaakt”. (Psalm 19:8)

Oordeel Rechtvaardig Oordeel

Het is voor Christenen belangrijk om te begrijpen dat God niet alleen Rechter is, maar om te begrijpen hoe Hij oordeelt en wat de basis vormt voor Zijn oordeel.

God is Rechter van de hele wereld omdat – als God, “Gods weg is volmaakt” (Psalm 18:31) – want Zijn Wetten, waarop Hij Zijn oordeel maakt, zijn perfect.

Zoals David schreef, “De wet van de HEERE is volmaakt”. (Psalm 19:8)

Literatuur van de CBKG

Lezen? deel 1 _De Pascha-Dag dat Jezus de Christus stierf

Deel 1=> De Pascha-Dag dat Jezus de Christus stierf en de Toegang tot het Nieuwe Verbond van Eeuwig Leven

De Bijbelse waarheid over: 

De betekenis van de Pascha-Dag, waarop Jezus, De Christus Stierf voor de Zonden van de hele Wereld en de Toegang tot het Nieuwe Verbond van Eeuwig Leven

Literatuur

Dit boekje presenteert de Bijbelse feiten betreffende:

De betekenis en het doel van:

  1. het lijden, kruisdood en opstanding van Jezus Christus.
  2.  
  3. Gods Plan met en voor de mensheid.

De waarheid is verbazingwekkender en diepgaander dan alle denkbeelden, bijgeloof, tradities en misvattingen van mensen!


Lezen? deel 2 _De Pascha-Dag dat Jezus de Christus stierf

Literatuur van de CBKG

Deel 2=> De Pascha-Dag dat Jezus de Christus stierf en de Toegang tot het Nieuwe Verbond van Eeuwig Leven

Literatuur

 De Bijbelse waarheid over:

  1.  De doodsstrijd van de kruisiging.
  2. Wie doodde Jezus de Christus?

Dit boekje: presenteert de Bijbelse feiten betreffende:

De betekenis en het doel van De doodsstrijd van de kruisiging van Jezus Christus en Wie doodde Jezus de Christus?

De waarheid is verbazingwekkender en diepgaander dan alle denkbeelden, bijgeloof, tradities en misvattingen van mensen!


Lezen? deel 3 _

Deel-3-_Bijbelteksten-en-uren_-dag-J-C-stierf.pdf (eindtijdevangelie.org)

De gebeurtenissen op de Pascha dag – Nisan 14

van zonsondergang op 4 april tot zonsondergang 5 april, 30 n. Chr.:

Bijbel-teksten: De Pascha-dag – van uur tot uur – dat Jezus de Christus stierf!


 

Lezen? Voorbereiding voor de Pascha en Pascha Ceremonie 

Literatuur van de CBKG

Gepubliceerd door de Christelijke Bijbelse Kerk van God als een dienstbetoon van liefde voor de broeders en zusters – die van God de Vader zijn en van Jezus Christus – voor de viering van de Christelijke Pascha ceremonie.

Literatuur

Het Christelijke Pascha is een vernieuwing van het Nieuwe Verbond van eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer en Verlosser.


 

 

 

Gods Plan voor de mensheid – dus voor U!