Het ware Evangelie van Jezus Christus verkondigen!

Helpt U mee het ware Evangelie van Jezus Christus te verkondigen door Uw vrijwillige giften, bijdragen, tienden en offeranden?

 Zaai mee

 Bijdragen worden in dankbaarheid aanvaard!

Als U Uw vrijwillige bijdragen, tienden en offeranden wilt geven om dit werk te ondersteunen,

Dan geeft U aan anderen:

de boodschap van het Evangelie van WAARHEID, GELOOF, HOOP en LIEFDE.

Wilt U dan één van de volgende manieren selecteren om bij te dragen.

 

U kunt overmaken op rekening:

ING, Swift code / BIC: INGBNL2A

Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21

T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.

OF

Om een online bijdrage over te maken,

klikt U hieronder op: “Doneren”.
Giften en ANBI status

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen bovendien gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Aan de Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God is deze ANBI status ook verleend

Door de ANBI status zijn Uw vrijwillige bijdragen, tienden en offeranden dus aftrekbaar bij uw belasting aangifte!

Er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan het behouden van deze ANBI status, zoals de publicatie van een actueel beleidsplan en de financiële verantwoording.

U kunt onze ANBI status ook vinden op de website van de belastingdienst.

Belastingdienst: Klik hier

En op deze website: Klik hier

Hoe de Christelijke Bijbelse Kerk van God wordt ondersteund.

Een klein, maar toegewijd leger van broeders en medewerkers ondersteunen het onvermoeibare werk van de Christelijke Bijbelse Kerk van God. Door hun vrijwillig-gegeven tienden en offergaven wordt voortdurend een overvloed van Bijbelse informatie geproduceerd. Waaronder boeken, boekjes artikelen, cd’s (preken en Bijbelstudies) en Dvd’s. Bovendien worden deze kosteloos ter beschikking gesteld aan degenen, die deze aanvragen.

Het doel van Christelijke Bijbelse Kerk van God is het herstellen van het oorspronkelijke Christendom.  En wel voor de wereld van nu. Bovendien om een waarschuwingsboodschap van eindtijd profetieën en een ware Christelijke levenswijze te prediken.

Wij zijn daarom trouw aan de WAARHEID van God de Vader en Jezus Christus; de WAARHEID van Gods Woord. Het Oude EN Nieuwe Testament.

Wij zijn niet betrokken bij de politiek, noch bij enige religieuze tradities van Orthodox Christendom. Ook niet bij leerstellingen van mensen. Wij geloven en onderwijzen onbevreesd alleen Gods WAARHEID uit GODS WOORD!