CBKG: Wie wij zijn?

Gebruiksvoorwaarden / Disclaimer

Verkorte omschrijving van de CBKG:

CBKG- De Christelijke Bijbelse Kerk van God werd gesticht 1983. Het was een kleine groep van zeven ware gelovigen en één dienaar, Fred R. Coulter.

Iedere individuele Christen moet een relatie ontwikkelen met God de Vader en Jezus Christus. Dit kan door een leven van liefhebbende gehoorzaamheid, dagelijks gebed en Bijbelstudie.

Wij geloven de Heilige Bijbel. Het Oude en Nieuwe Testament is het complete Woord van God.

Alle leerstellingen van de Christelijke Bijbelse Kerk van God komen rechtstreeks uit de Bijbel. Zij zijn niet ontleend aan menselijke tradities. Wij geloven oprecht in de originele Protestantse verklaring, Solo Scriptura – “Alleen de Bijbel”!

Gods Kerk is het geestelijk lichaam van Jezus Christus. Dit is het gezamenlijke lichaam van ware, bekeerde gelovigen.  Waar ter wereld zij ook mogen zijn. Zij zijn verspreid of aangesloten bij verschillende Kerken van God.

Meer informatie vindt U hier: Wie wij zijn?

Oorspronkelijke Christendom

CBKG – De Christelijke Bijbelse Kerk van God – is toegewijd om het Oorspronkelijke Christendom te herstellen. Het ware, originele Evangelie zoals geopenbaard en onderwezen door Jezus Christus. Dat Evangelie werd onderwezen door Zijn persoonlijk gekozen Apostelen. Het is bewaard in het door God geïnspireerde Nieuwe Testament. Daarom zijn wij bijbels-gericht. Wij geloven en praktiseren het Woord van God, zoals geïnspireerd en bewaard in de Heilige Bijbel – het Oude en Nieuwe Testament.

Bovendien volgen wij de Bijbel nauwgezet en nemen weer de ware Bijbelse betekenis van Gods Woord in. Wij doen dat door vers met vers te vergelijken om alle dingen te bewijzen. Gods Woord is de waarheid van God – van de God van Waarheid. Zoals Jezus zei, “leven naar elk woord, dat uit de mond van God komt”. (Matteüs 4:4)

Meer lezen? Klik hier. Herstel van Oorspronkelijke Christendom

 

CBKG Doel

CBKG – De Christelijke Bijbelse Kerk van God streeft er naar om de waarheid van de Bijbel te onderwijzen. Dat is inclusief de persoonlijke aanhankelijkheid aan Gods geboden.

Onze “formule” is eenvoudig:

Heb God lief, onderhoudt Zijn geboden en onderwijs de waarheid van Gods Woord. Sta altijd toe om de Bijbel zichzelf – de Bijbel – te interpreteren.

Meer Lezen? Klik hier. Verklaring van ons doel

FRED R. COULTER: Dienaar, schrijver en uitgever.

Fred Coulter heeft een dienaarschap sinds april 1965. Hij is op een God-geïnspireerde missie om Gods waarheid te bewaren voor de volgende generatie van trouwe Christenen.

Volgens Fred Coulter werken machten van goddeloos kwaad subtiel achter de schermen van religie, regering, onderwijs en economie.

Meer lezen? Klik hier. Wie is Fred R. Coulter?

 cbkg

Bijbelboeken en Bijbelstudies

Gebruiksvoorwaarden / Disclaimer