FRED R COULTER-Dienaar, schrijver en uitgever

 De locatie van Salomons tempel en de tweede tempel

Doel: “Herstel oorspronkelijk Christendom – voor nu”!

Fred Coulter is – met een dienaarschap sinds april 1965 – op een God-geïnspireerde missie om Gods waarheid te bewaren voor de volgende generatie van trouwe Christenen.

Volgens Fred Coulter werken machten van goddeloos kwaad subtiel achter de schermen van religie, regering, onderwijs en economie.

Seculiere liberale New Age-satanische machten zijn hard aan het werk om de fundamentele moraliteit te vernietigen. Prominente atheïsten – vooral in Amerika en Engeland – hebben scherpe aanvallen in stelling gebracht tegen God en de Bijbel.

Zelfs de Schriftgedeelten worden niet langer als heilig beschouwd, maar worden grondig met voeten getreden in de haast om zogenaamde “moderne” geslacht-neutrale vertalingen te produceren.

Het Christendom zelf is feitelijk in een “moraal verval” – het gevolg van wijdverspreide doctrinaire verwarring en een groeiende bereidheid om een compromis te sluiten tussen Bijbels principe en populaire cultuur.

Het is tegen deze achtergrond, dat Fred Coulter werkt als dienaar, schrijver en uitgever om negen Bijbelse boeken, een hoeveelheid aan boekjes en artikelen, 1600 audio preken en 400 video preken te produceren – allemaal bedoeld om de ware doctrines van Christus te beveiligen, alsook de Schriftgedeelten zelf.

Een publicatie omvat ook Occult Holidays or God’s Holy Days – Which? – nu in de derde editie. Een heel noodzakelijke bron voor Bijbel-studenten, omdat dit boek de heidense feestdagen van het wereldse “christendom”, tegenover de door God vastgelegde Feestdagen van de Bijbel stelt.

Andere belangrijke werken omvatten:

 The Day Jesus, the Christ died – die het volledige verhaal aanreikt van de dood en de opstanding van Jezus.

 The appointed times of Jesus the Messiah – die de geboorte, het leven en het werk van Christus samenvat en

Lord, what should I do? – een unieke gids om het tegenwoordige “verstoorde Christendom” te overleven.

In juli 2008 bereikte het werk van Fred Coulter een persoonlijke mijlpaal met de eerste oplage van The Holy Bible in Its original order – a faithful version with commentary.

Deze uitzonderlijke Bijbel is uniek, in de zin dat het de enige volledige Bijbel is, die ooit werd gepubliceerd – met het Oude en Nieuwe Testament – die de volgorde van het originele, canonieke manuscript volgt, dat door wetenschappers werd erkend.

Als een nieuwe – eenvoudig te lezen Engelse vertaling – is The Holy Bible in its original order volledig trouw aan de originele Hebreeuwse en Griekse teksten.

In 2009 publiceerde Fred Coulter een aanvullende en uitgebreide tweede editie van The Holy Bible in its original order – inclusief een nieuwe 32-pagina aanhangsel, “understanding Paul’s difficult Scriptures”. [Het begrijpen van de moeilijke Schriftgedeelten van Paulus]

Opleiding

Fred Coulter bezocht de universiteit van San Francisco en studeerde in 1960 af van het San Mateo State College (San Mateo Junior College). Voordat hij in 1964 afstudeerde van Ambassador University (Ambassador College, Pasadena, Californië), met een BA (diploma) in theologie.

Van 1972-1975 voltooide Fred Coulter vergevorderde Bijbelse en ministeriële studies tijdens het Master’s programma van Ambassador University.

Tijdens het voltooien van deze studies werd hij aangemoedigd door zijn oude mentor en professor van het Koiné (Hellenistisch) Grieks – Charles V. Dorothy, PhD – om te overwegen de boeken van net Nieuwe Testament te vertalen. De Heer Dorothy – vloeiend vijf talen sprekend – was de persoonlijke mentor van Fred Coulter voor het Bijbelse Grieks.

Het vertalen van het Nieuwe Testament

Na het voltooien van de opdracht volgens de regels in het Nieuwe Testament Grieks, ging Fred Coulter verder met het uitbreiden van zijn kennis van het Grieks.

De volgende 20 jaar nam hij ook een vers-bij-vers studie ter hand van de boeken van het Nieuwe Testament. Hij gebruikte daarvoor de Byzantijnse tekst.

In de loop van zijn studie werd hij bewogen om de Evangelie verslagen te vertalen in duidelijk, eenvoudig te lezen, Engels voor hedendaagse lezers. Dit resulterende in zijn eerste gepubliceerd werk, A Harmony of the Gospels in modern English. (Nu in de derde uitgave)

Uiteindelijk werd Fred Coulter geïnspireerd tot het vertalen van het hele Nieuwe Testament. Na twaalf jaar van vertalen was, The New Testament in Its Original Order – A Faithful Version With Commentary, voltooid en in 2004 uitgegeven. (Deze uitgave werd vervolgens tot één geheel samengevoegd met The Holy Bible in its Original Order)

Het vertalen van het Oude Testament

In 2006 begon Fred Coulter samen te werken met Oud Testament Hebreeuws specialist E. Michael Heiss bij de ontwikkeling van het Oud Testament deel van The Holy Bible in its Original Order.

Deze nieuwe vertaling van het Oud Testament is gebaseerd op de Massoretische tekst. Samen hebben Coulter en Heiss uiterst nauwkeurig elk en ieder woord en uitdrukking onderzocht in het Hebreeuws en het Engels om een versie uit te brengen, die trouw is aan de originele teksten. Het resultaat is een “helder, eenvoudig te lezen vertaling. Die bovendien de gratie en grootheid van de King James version heeft behouden”. (Dr. Will Tomory, hoogleraar Engels, South West Michigan College)

De nieuwe vertaling van Fred Coulter werd met enthousiaste instemming ontvangen. Recensent Dan Decker van de International Society of Bible Collectors (internationale genootschap van Bijbel verzamelaars) schreef in 2009 dat de Bijbel van Fred Coulter “een uitstekende vertaling is voor degenen, die een letterlijke vertaling willen….wij bevelen deze mooie vertaling van harte aan”.

“Wat deze [Bijbel] ook speciaal maakt is de overduidelijke conservatieve theologie van Fred Coulter en hoogst letterlijke vertaling, die het geloof van een groot aantal Christenen vertegenwoordigt. The Holy Bible in its Original order is een groot tegenwicht voor de buitensporigheid van Bijbelse hoger kritiek”. – Recensie Magazine. (maart-april 2009)

“Dit is een zeer lezenswaardige Bijbel ……een mijlpaal prestatie, de eerste in de geschiedenis voor een Engelse versie” – David Sielaff. Association for Scriptural Knowledge (ASK) – January 2009. [Genootschap voor Bijbelse kennis]

Dienaarschap Carrière

Fred Coulter is in april 1965 geordineerd als dienaar van Jezus Christus. Hij heeft vele Sabbat-vierende Kerken van God geleidt in het noordwesten van de Pacific/Grote Oceaan Ook in de Mountain States; het grote gebied van Los Angeles en Monterey, inclusief het centrale kustgebied van Californië.

Sinds 1983 is Fred Coulter de Voorzitter en pastor/dienaar van de Christian Biblical Church of God (CBCG) – [Christelijke Bijbelse Kerk van God], met het hoofdkantoor in Hollister, Californië (cbcg.org).

Het dienaarschap van Fred Coulter bereikt alle delen van de Verenigde Staten en Canada. Met bovendien kantoren in Australië, Nieuw Zeeland, Engeland, Nederland, Zuid-Afrika, Ethiopië en Kenia.

FRED R COULTER-Dienaar, schrijver en uitgever

Web sites

Een belangrijk onderdeel van Fred Coulter’s dienaarschap is zijn veelomvattende Internet aanwezigheid.

Ook de voornaamste web site – cbcg.org, is ontworpen om het Evangelie van Gods Koninkrijk te verkondigen. En bovendien de Bijbelse waarheid te bewaren.

Meer dan 1500 audio preken en Bijbelstudies zijn beschikbaar om te downloaden. Inclusief honderden video-preken Ook transcripties van preken en Bijbelse artikelen.

 

Een tweede web site is ook gewijd aan het promoten van zijn nieuwe Bijbel – theoriginalbiblerestored.org.

Ook zijn recente web site churchathome.org groeit snel in populariteit. En is bovendien ontworpen voor Christenen, die naar alternatieven zoeken voor de “één-maat-past-iedereen ‘collectieve’ kerk ervaring.

Church at Home besteedt speciale aandacht aan honderden videopresentaties van een half uur en ander materiaal voor Bijbelstudie thuis.

Elk jaar maken meer dan een miljoen mensen van over de hele wereld actief gebruik van de web sites. Daar vinden zij geschikte, inspirerende informatie/gegevens, die praktisch alle Schriftgedeelten omvatten.

Meer informatie over Bijbelboeken en Bijbelstudies.