De volgende gebruiksvoorwaarden/Disclaimer hebben betrekking op de hele EindtijdEvangelie.org website (hierna bekend als de “site”), de inhoud en alle e-mails of andere correspondentie, uitgewisseld tussen deze site en met degenen, die kiezen om met deze site – op welke manier dan ook – in wisselwerking te staan:

DISCLAIMER: Alle gegevens/informatie (artikelen, audio boodschappen enz.) en elke uitwisseling van correspondentie in elke vorm (e-mail, brief, enz.) tussen eindtijdevangelie.org (de “site”) en met degenen, die vragen, commentaar enz. voorleggen aan de site, zijn strikt alleen voor Bijbelstudie-doeleinden.

Zienswijzen, onder woorden gebracht in, om het even welke artikel, audio boodschap gekoppeld aan de site, advertentie, advertentie link, e-mail correspondentie enz., zijn niet noodzakelijkerwijs/per definitie, die van de site, de eigenaar – Christelijke Bijbelse Kerk van God – of de groepen en schrijvers, die de site welwillend toestemming verlenen om hun werk te verspreiden.

Merkt U alstublieft op, dat de gegevens – noch door de site (artikelen, audio boodschappen, e-mails enz.), niet verklaren, noch gekwalificeerd zijn, om – in enige professionele capaciteit, advies betreffende medische condities, diensten, behandeling enz., mentale gezondheidsdiensten, raadgeving en verzorging, legale informatie of enig andere professionele diensten – aan te bieden.

Om het even welke en alle informatie, die tussen de site wordt uitgewisseld via elk middel (elektronisch, stem enz.) met bezoekers, zal geen noodzakelijke medische/mentale/ legale enz. consulten en adviezen vervangen van een gekwalificeerde deskundige.

Externe links op EindtijdEvangelie.org worden alleen aangeboden voor informatieve doeleinden. In geen geval zal de site aansprakelijk zijn voor welke partij dan ook, voor rechtstreekse, niet-rechtstreekse, bijzondere of andere verstrekkende schade, veroorzaakt door welk onderwerp ook, die gevonden wordt op de gekoppelde externe websites; inclusief – zonder beperking – enig verloren voordelen, zakelijke belemmering, verlies van programma’s of andere data op Uw informatie beheersysteem of anderszins.

Door het bezoeken van de pagina’s van de site EindtijdEvangelie.org en te klikken op links naar externe websites of één van de diensten aan te vragen, die op de site worden aangeboden, gaat U ermee akkoord om: – de site, de gemachtigden, vergunninghouders, eigenaars, vrijwilligers, functionarissen en bestuurders – te vrijwaren van verlies, aanspraak of schade, die voortkomt uit het gebruik van enig en alle informatie, software, inhoud en denkbeelden, die de site bevatten of enig gekoppeld externe site en in enig correspondentie of persoonlijk contact.

EindtijdEvangelie.org zal het recht hebben om vragen, commentaren en alle correspondentie (tenzij anders een akkoord bereikt is) in enig fysieke of elektronische indeling, te gebruiken, te bewerken, te veranderen en te verspreiden, uit te wisselen, zowel online en offline. Er zal geen compensatie worden ontvangen, toe te schrijven of verschuldigd zijn voor bovenstaand gebruik en de site behoudt het recht om dergelijke informatie te gebruiken en te verspreiden, zonder de maker of verspreider van de informatie vooraf in kennis te stellen.

Beleid website betreffende commentaren, voorgelegd aan de site over de inhoud.

EindtijdEvangelie.org gelooft dat de maker (s) van de inhoud, aangeboden op de site (bijv. artikelen, audio boodschappen, enz.) de beste bron is om hun informatie (s) uit te leggen/verdedigen en commentaren te ontvangen – zowel positief als negatief – over hun werk. Daarom behoudt de site zich het recht voor – naar onze beoordeling – om alle correspondentie, voorgelegd via e-mail of andere middelen – zonder U vooraf in kennis te stellen, door te sturen aan degenen, die eigenaar of anderszins betrokken zijn bij het maken, bijwerken, bewerken, onderhouden van de inhoud van de site, die in de correspondentie werd besproken.

De Bijbel is de geschreven autoriteit van Waarheid, door God aan de mens gegeven.

Wij moedigen U aan om de artikelen / antwoorden op EindtijdEvangelie.org te verifiëren met Gods Woord: de Bijbel.

Geloof niemand (inclusief ons) alleen omdat zij het zeggen. Bestudeer en geloof Uw Bijbel!

EindtijdEvangelie.org is eigendom van en bestuurd door de Christelijke Bijbelse Kerk van God.

©2016 Christelijke Bijbelse Kerk van God. Alle rechten voorbehouden.

Terms of Use/Disclaimer:  https://www.cbcg.org/disclaimer.html