Welkom op de Christelijke Bijbelse Kerk van God website. Wij zijn toegewijd om het Oorspronkelijke Christendom te herstellen – voor nu. En het ware, originele Evangelie zoals geopenbaard en onderwezen door Jezus Christus en Zijn persoonlijk gekozen Apostelen en bewaard in het door God geïnspireerde Nieuwe Testament. Daarom zijn wij bijbels-gericht. Wij geloven en praktiseren het Woord van God, zoals geïnspireerd en bewaard in de Heilige Bijbel – het Oude en Nieuwe Testament.

Wij volgen de Bijbel nauwgezet en nemen weer de ware bijbelse betekenis van Gods Woord in, door vers met vers te vergelijken om alle dingen te bewijzen. Gods Woord is de waarheid van God – van de God van waarheid. Zoals Jezus zei, “leven naar elk woord, dat uit de mond van God komt”. (Matteüs 4:4)

Wij accepteren, onderwijzen of praktiseren geen tradities van mensen – ongeacht hun beweringen/stellingen – noch van het Judaïsme, Katholieken, Orthodoxen of het Protestantisme. De oprichters strijdkreet van het originele Protestantisme, sola scriptura, wat betekent “de Bijbel en de Bijbel alleen” is door de Protestanten reeds lang vergeten en genegeerd en door de Katholieken verworpen. Het resultaat is dat het Orthodoxe Christendom de verkeerde weg is opgegaan en nu alleen “gekerstende” heidense tradities, leerstellingen en menselijke filosofieën praktiseert.

De ondermijning van Gods Kerk door valse dienaren met valse leerstellingen verwierf bekendheid in de tijd, die resulteerde in de vernietiging van Jeruzalem en de Tempel in 70 n. Chr. In zijn urgente epistel waarschuwde Judas, de broer van Jezus voor deze gevaarlijke afvalligheid, die macht verwierf. Hij schreef:

“Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.

Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. (Judas 3-4)

De opdracht van de Christelijke Bijbelse Kerk van God is: zich te verplichten tot het oprecht HERSTELLEN van het ORIGINELE CHRISTENDOM en het onvervalst vereren van God in geest en in waarheid.

Onze websites ………….bieden U studies in een grote verscheidenheid van bijbelse onderwerpen. Dit, om U te helpen tot een vollediger begrip te komen van de fundamentele leerstellingen van de Bijbel en het ware Originele Apostolische Christendom, gesticht door Jezus Christus.

Deze sites zijn ontworpen om U te helpen zich te ontwikkelen van fundamentele bijbelse leerstellingen tot meer gevorderde en gedetailleerde studies. Wij hebben diepgaande, vers-bij-vers studies. Alle onderwerpen zijn door netwerk verbonden, zodat U op elk studieniveau kunt deelnemen en gemakkelijk van het ene onderwerp naar het andere kunt overgaan. De Christelijke Bijbelse Kerk van God breidt voortdurend uit en voegt iedere week toe.

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

Bron: Restoring Original Christianity—For Today