Locatie van Salomons tempel en de tweede tempel

Locatie van Salomons tempel en de tweede tempel

De locatie van Salomons tempel en de tweede tempel

 

 

 

 

 

Wat was de locatie van Salomons tempel en de tweede tempel? Door Fred R. Coulter

De Joodse religieuze leiders blijven blind voor de juiste locatie van een te herbouwen tempel.

Tegenwoordig denkt iedereen dat de Al Aqsa moskee op de locatie van de tweede tempel staat. Die Temple werd in 70 na Chr. vernietigd.

Dit is onjuist, omdat de Al Aqsa moskee gebouwd is op een stenen fundament, zoals wordt bewezen door de westelijke Klaagmuur.

Wij kunnen met absolute zekerheid weten dat de plaats van de moskee niet de ware locatie van Gods tempel is.

Jezus zei aan Zijn discipelen dat er geen steen op de andere zou blijven, toen de vernietiging van de tempel gebeurde:

“En toen Hij [Jezus] uit de tempel ging, zei een van Zijn discipelen tegen Hem: Meester, kijk, wat een stenen en wat een gebouwen!

En Jezus antwoordde hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden”. (Markus 13:1-2)

Jezus verklaarde ook, “de hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”. (Markus 13:31)

Deze rampzalige vernietiging is precies hetgeen gebeurde toen de tempel in 70 n. Chr. werd vernietigd.

Romeinse soldaten verbrandden de tempel en veroorzaakten daardoor dat het meeste goud van de tempel smolt en in het fundament terecht kwam. Daarna verwijderden zij alle stenen in hun begeerte om de buit te verzamelen – en lieten geen steen op de andere staan. Later, na de beslissende Joodse opstand in 135 n. Chr. vernietigden de Romeinen het tempelgebied verder door het om te ploegen in hopen.

Jeremia tekent de volgende profetie op betreffende Sion. Die geeft de werkelijke locatie van de tempe lweer En bevestigt dus wat Jezus voorspelde:

“Zo zegt de HEERE van de legermachten: Sion zal als een akker omgeploegd worden. Jeruzalem zal tot puinhopen worden en de berg van dit huis [de tempelberg] tot hoogten in het woud”. (Jeremia 26:18; Micha 3:12)

Daarom kan de veronderstelde locatie van de tempelberg, waar tegenwoordig de Al Aqsa moskee ligt, niet de juiste locatie zijn, omdat alle stenen van het fundament er nog staan.

De meeste mensen realiseren zich niet dat de Al Aqsa moskee eigenlijk gevestigd is waar het Romeinse Fort Antonio eens stond.

Locatie van Salomons tempel en de tweede tempel

De tempel van God was feitelijk direct gelegen ten zuiden van Fort Antonio.
(Zie onderstaande tekening)

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekening bevestigt de Bijbelse locatie van de tempel en laat zien dat de Rotskoepel
[
Al Aqsa moskee] boven op het Romeinse Fort Antonia ligt.

Meer informatie over de Bijbelse locatie van de tempel vindt u hier: https://youtu.be/ckpUII9XNrA

 

Zie ook: Een toekomstige derde Tempel in Jerusalem 

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

Reacties zijn gesloten.