Spreuken: de belangrijkste levensprincipes

Spreuken: B l o e m l e z i n g   v a n   d e B e l a n g r i j k s t e   L e v e n s p r i n c i p e s

HET BOEK SPREUKEN

De vijf boeken van Mozes (de Pentateuch) onderwijzen ons Gods wetten. Christus verruimde in het Nieuwe Testament de betekenis van deze wetten. En leerde ons Gods wetten (in liefde) te onderhouden.

Maar het boek Spreuken leert ons hoe Gods wetten te onderhouden. Het doet dat zoals een liefhebbende ouder zijn kinderen zou leren. Zij leren hen verhinderen hun leven te verspillen. Zij zorgen ervoor dat ze op een bepaald gebied zullen meetellen. Zij bereiden hen voor op het opnemen van een volwassen, bijdragende rol in de familie.

2 Korinthiërs 6:18 En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. [In het Oude Testament wordt dit aangegeven als El Shaddai, wat erop duidt dat Hij de macht heeft dit tot stand te brengen.]

A.L. Legg & Shirley Legg

spreuken

Geestelijke Reis

In deze tijd worden er duizenden tijdschriften en zelfhulpboeken gepubliceerd, bij elkaar wel in vele miljoenen exemplaren, om ons te helpen bij het zoeken naar een beter leven. De meeste houden zich slechts met rages bezig, zijn heel simpel of onwaar en pakken niet de echte oorzaken van onze problemen aan.

De kritieke factor die zij natuurlijk altijd erbuiten laten, is God. Maar het “enige ware zelfhulpboek” kan voor weinig geld in de boekhandel worden gekocht – de Bijbel. Dat boek geeft niet alleen antwoord op veel vragen over het leven, maar bespreekt ook:

  • het potentieel van de mens en
  • laat daarnaast ook zien hoe een beter leven te leiden en
  • veel problemen te voorkomen.

Veel zakenmensen hebben het boek Spreuken alleen al hierom bestudeerd.

Alvorens te begrijpen wat het boek Spreuken is, moeten we begrijpen wat het boek Spreuken niet is.

Wat is het boek Spreuken niet?

Het is geen boek om als vanzelfsprekend aan te nemen of oppervlakkig door te nemen zoals je met een vooringenomen zelfhulpboek doet – waardoor het slechts een beperkte invloed op ons leven zal hebben.

Het is geen boek dat de ideeën weerspiegelt van mensen uit de wereld, hun organisaties, de brede weg naar de vernietiging, de wijsheid en de filosofieën van de wereldlijke ideeën of de religieuze ideeën van de mens.

Het boek Spreuken is geen Joodse theologie. Het is in geen enkel opzicht wereldlijk want alles van de mens is doortrokken van fouten. Het menselijke geloofssysteem is van het begin tot het eind verkeerd. God wil niet dat we deze twee met elkaar verwarren.

Net zoals bewezen kan worden dat de weg van de mens verkeerd is, omdat die niet werkt, zo wordt de wijsheid van God gerechtvaardigd door haar kinderen, omdat de resultaten kwaliteit aan ons leven toevoegen – in het hier en nu. Het vereist geen blind geloof om de waarde van dit boek te begrijpen.

Het eerste en voornaamste punt om het boek Spreuken op de juiste manier te begrijpen is dat we het moeten lezen door de ogen van geloof. De betekenis moet worden ontsloten door de Heilige Geest zoals brood wordt verteerd – het geestelijke brood dat ons elke dag wordt gegeven moet worden verteerd.

We moeten bereid zijn het Woord van God op de juiste manier tot ons te laten spreken zonder enige beperking van tijd en niet proberen het Woord van God te veranderen in iets dat we kunnen accepteren. We moeten niets toevoegen of wegnemen van wat God ons laat zien.

We moeten het lezen en er daarna over nadenken.

Het boek Spreuken – een goddelijke openbaring.

Het boek Spreuken is een goddelijke openbaring die ons gegeven is door genade en ons voorziet van begrip om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden in overeenstemming met het doel van onze schepping.

1 Petrus 1:2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.

Wordt vervolgd met: Wat is het boek Spreuken?

Luisteren? Klik hier

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’][Nadruk van ons]

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de NBG-vertaling 1951][Nadruk van ons]

Reacties zijn gesloten.