Onze levensvragen? Welke zijn dat?

In onze hectische wereld nemen mensen zelden de tijd om zich af te vragen, laat staan om werkelijk na te denken over:

  • Wat is de betekenis van het leven?

  • Waartoe ben ik hier?

  • Wat is het doel van de mensheid?

En voor degenen, die het zich wel afvragen, waar kunnen zij heen voor antwoorden?

Doordrongen van evolutie, weten de universiteiten van de wereld het antwoord niet – zij drijven alleen de spot met de vraag.

De wetenschap, die alleen vertrouwt op wat gezien en gemeten kan worden, kan alleen een theorie aanbieden.

Onze politieke leiders – die grotendeels investeren in het behouden van de status-quo (onveranderde toestand) en het winnen van de volgende verkiezing – hebben er geen idee van.

Ongetwijfeld weten onze religieuze leiders het – tenslotte is het hun werk. En als U het zou vragen, zullen zij U zeggen: “Het doel van menselijk leven is te komen tot onze eeuwige beloning in de hemel”. Maar velen vinden dit antwoord te vaag.

Kan het zijn dat wij iets missen?

Kan het zijn dat wij het allemaal verkeerd hebben?

 

Onze levensvragen en Satan:

Volgens Openbaring 12:9 heeft Satan de duivel de hele wereld in de greep van omvangrijke verleidingen door volledig te appelleren aan de kracht van menselijke zelf-misleiding.

Dit omvat elke bron van kennis, die U zich kan bedenken; onderwijs, filosofie, wetenschap, zelfs religie. Inderdaad, vooral religie.

Waarom doet Satan dit?

Omdat hij iets voor ons verborgen houdt – voor U. Hij wil niet, dat U de waarheid kent over het menselijk bestaan, over het doel van de mensheid.

De bekende fysicus, Stephen Hawking, zei eens, “de grootste vijand van kennis is niet onwetendheid, het is de illusie van kennis”. Dit is in hoofdzaak bij alle wetenschappen, filosofie en religie.

En eerlijk gezegd, vooral het “Christendom” van nu berust op de illusie van kennis.

De leiders verklaren de antwoorden te hebben op de grootste mysteries van het leven – zoals, Waarom werd U geboren? – maar bewijzen slechts lippendienst aan God als zij hun bijbel-ongeletterde volgelingen vol gieten met een goed gevoel gevend humanisme. En het denkbeeld van naar de hemel gaan, maakt dat de mensen zich zeker goed voelen.

Maar is dat werkelijk wat de Bijbel onderwijst?

Is er geen grotere werkelijkheid voor het menselijk bestaan?

Als U, zoals de meeste mensen bent, dan heeft U niet de tijd of de neiging om U werkelijk in de zaak te verdiepen. Of wel ? De meesten van ons zijn te druk met het genieten van de geneugten van het leven. Wij jagen naar geluk door het vergaren van fysieke, materiële dingen.

Wij worden geheel in beslag genomen door onze dagelijkse gang van zaken en staan niet lang genoeg stil om de grote levensvragen te stellen. Het is zoals Jezus waarschuwde, de “zorgen van deze wereld” onderdrukken alles wat werkelijk geestelijk is. Daarom heeft deze samenleving een carnaval-achtige atmosfeer, gedreven door de massale media/amusement industrie, die een schijn realiteit produceert; Satan wil U volledig afleiden, zodat U niet kunt denken – en de grote levensvragen niet kunt stellen.

Maar deze tijd is vol stress en angst, conflicten en kwaad, oorlog en terreur. Voor sommigen brengt dit hen ertoe om stil te staan en te denken: stormt de mensheid onbesuisd naar de vergetelheid?

  • Waar leidt dit alles heen?

  • Wat is er met God gebeurd?

  • Waarom doet God niets?

Misschien  doet God wel iets en weet U het gewoon niet!

Daar gaat het allemaal over in dit boek – het verwijderen van de satanische blindheid, zodat U kunt zien wat God werkelijk doet. Dan kunt U begrijpen waarom God de mensheid schiep. Dan kunt U weten waarom u geboren werd!

Elk levend ding streeft naar groei, spant zich onbewust in om het door God-vastgestelde potentieel te vervullen. Het is een natuurwet. Maar niet voor mensen. Omdat de mens een denkende schepping is met een wil zoals God – wij leven naar de keuzes, die wij maken.

En veel vaker – dan niet – leiden die keuzes ons naar conflicten met Gods levensweg. De onvermijdelijke gevolgen zijn: ongelukkig zijn, lijden, vernietiging en dood. Inderdaad, wij zien het allemaal om ons heen.

Maar hoe zit het, als onze keuzes weloverwogen waren – gegrond op Gods Woord en in harmonie met Zijn groot ontwerp?

Dan zouden wij ook streven naar groei; wij zouden bewust leven om ons menselijk potentieel en eeuwige bestemming te vervullen – omdat wij dan zouden weten waarom wij geboren werden.

Zeker, er bestaat geen belangrijker kennis dan het doel te begrijpen waarvoor u ademt. Van een zaadcel tot een zoon van God – waarom werd U geboren? pelt de lagen van misleiding af, die man en vrouw in de duisternis gehouden hebben voor deze allerbelangrijkste kennis van God.

Alles wat de lezer nodig heeft is zijn of haar Bijbel en een verstand, dat open is en bereid is onderwezen te worden – om de prachtige, eeuwige toekomst uitgelegd te krijgen, die God heeft ontworpen voor degenen, die Hem waarlijk liefhebben.

Laat dit boek Uw gids zijn – want Gods doel voor Uw leven is veel groter dan U het zich heeft durven voor te stellen!

Fred R. Coulter.

Wordt vervolgd! Klik hier: Nieuwe inzichten uit de Bijbel:  Waarom werd U geboren?  – Introductie

Het nieuwe boek van Fred Coulter:  From a Speck of Dust to a Son of God  –  Why were you born?