Nieuwe inzichten uit de Bijbel:

  • Waarom werd U geboren?

  • Waar kwam de mens vandaan?

  • Is het menselijk leven het eindresultaat van blinde evolutie, verstoken van enig doel?

  • Of is het menselijk leven een speciale schepping van een Almachtige God?

  • Nog iets: Als iemand U deze vragen zou stellen, hoe zou U dan antwoorden?

 

Nieuwe inzichten uit de Bijbel:

Hoe zou het zijn als er werkelijk een groot, weinig bekend doel bestaat voor het menselijk leven?

Het meest van alles: Zou U het willen weten – om te begrijpen?

 

Hoe en waar kunnen wij dit ultieme geheim ontdekken – dit mysterie van de eeuwen? Wat is het ware doel van menselijk leven – van UW LEVEN?

Alleen in de Bijbel vinden wij Nieuwe Inzichten

Het is ook een opzienbarend feit dat geen van de grote filosofen, wetenschappers of religieuzen – oude of hedendaagse dit weten. Zij weten ook niet waarom menselijk leven bestaat. Ondanks hun verschillende theorieën kunnen zij dat niet. Ook kunnen Zij niet, welk allesomvattend doel dan ook voor menselijk leven aan tonen.

Filosofen, wetenschappers of religieuzen kunnen evenmin de realiteit verklaren dat man en vrouw zo’n groot potentieel hebben. Zij zulke prachtige dingen kunnen doen. En toch een natuur hebben, die absoluut destructief is en alleen in de dood eindigt.

Waarom kunnen filosofen, wetenschappers of religieuzen – van alle mensen –  het niet begrijpen?

In hun oppervlakkige, misleidende inspanningen om het menselijk bestaan te doorgronden hebben zij gefaald. Bovendien hebben zij het feit verworpen dat er een Schepper God bestaat. De Schepper God Die soevereine heerschappij heeft over de hemelen, de aarde en al het leven!

Zij nemen niet in overweging dat God Zich aan de mensheid heeft geopenbaard. God heeft zich geopenbaard door Zijn schepping. Bovendien openbaart Zijn geïnspireerd Woord, de Bijbel, Zijn doel voor het scheppen van de mens.

Ondanks het feit dat er tegenwoordig talloze Bijbels iedere belangrijke taal bestrijken. Toch verwerpen filosofen, wetenschappers of religieuzen het doel van God aanmatigend. Tegelijkertijd houden zij hardnekkig vast aan hun leeg geloof in de evolutietheorie en zelfingenomen religies.

Door het minachtend verwerpen van Gods Woord, verwerpen zij de enige bron, die de vraag werkelijk kan beantwoorden. De vraag: Wat is het allesomvattende doel van het menselijk leven?

Nieuwe inzichten uit de Bijbel:

Dit boek – Van een zaadcel tot een Zoon van God – waarom werd U geboren? – legt stap-voor-stap opeenvolgend de verbijsterende waarheid uit, vanuit de Bijbel over Gods liefdevolle, ongelooflijke plan en doel voor Uw leven.

Fred R. Coulter.

Wordt vervolgd met: Overzicht van het “Mysterie van God”