Wanneer is het mysterie van God ontworpen?

In de voorbije eeuwen van de eeuwigheid – lang vóór de grondlegging van de wereld – ontwierp God een plan.

Gods plan was dat Hij Zijn Goddelijke Gezin met onsterfelijke geestelijke wezens zou uitbreiden.

Dit plan is geworteld in Gods indrukwekkende liefde  –  “want God is liefde”! (1 Johannes 4:8, 16). Het is een weerspiegeling van Zijn verlangen om alles wat Hij is en alles wat Hij heeft, te delen.

Maar hoe zou God zo’n ongelooflijke prestatie tot stand brengen?

 

Wie zijn het middelpunt in het mysterie van God?

Het middelpunt van dit plan was Gods schepping van man en vrouw. Zijn liefde voor hen wordt duidelijk kenbaar gemaakt door het feit, dat Hij zei: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen”. (Genesis 1:26-27)

Stelt U zich dat voor  –  geschapen naar Gods eigen beeld!

Bijzonderheden in het mysterie van God

De schepping van Adam was uniek en uitzonderlijk. Want God persoonlijk vormde hem uit het stof van de aarde. God vormde hem met Zijn eigen handen en blies in hem de adem van de levensgeest. Daarna, gebruik makend van één van Adams ribben, vormde God de eerste vrouw, Eva  –  ook een unieke schepping.

Adam en Eva waren het hoogtepunt van Gods unieke schepping en Hij gaf hen de hele wereld als een gift. God zegende hen en zei, “en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!…… Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar…”.  (Genesis 1:26, 28)

Twee dingen vallen op in deze sleutel passage:

  1. Het aspect van heerschappij hebben over de aarde. Het is een vroegtijdige aanwijzing naar de ontzagwekkende, wereldwijde bestemming van de mensheid;

2) Het feit dat God de mensen schiep als man en vrouw. Zij waren in staat om te reproduceren naar hun eigen God-beeld soort. Het is een aanwijzingen naar Gods verlangen om Zijn gezin uit te breiden!

Gods schepping van de wereld  –  en van man en vrouw  –  was zo mooi en schitterend  –  dat  “God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed”. (Genesis 1:31)

Fred R. Coulter.

Wordt vervolgd met: De kracht van de menselijke eigen vrije wil