Waarom werd u geboren en de volgende  Levens VRAGEN

 

alt="waarom werd u geboren?"

 

Heeft het menselijke leven ook een eeuwige bestemming?

Of is Uw bestaan onbelangrijk, zoals in een tijdcapsule, een louter snel voorbijgaand moment in de tijd?

Waarom menselijk leven?

Waarom werd U dan geboren? Dit is een eeuwenoude vraag. Terecht de belangrijkste vraag, die voor man en vrouw altijd een uitdaging heeft gevormd:

Waarom werd U dan geboren?

Toch gaan veel mensen door het leven zonder deze vraag serieus aan de orde te stellen.

Aan “Christenen” werd onderwezen, dat hun bestemming in de hemel ligt. Oosterse religies onderwijzen een verscheidenheid aan wedergeboorte denkbeelden. Joden bouwen theorieën op met aanmerkelijke twijfelachtigheid over paradijs en de mogelijkheid van leven in een nieuwe eeuw.

Maar het is allemaal nogal vaag; niemand schijnt zeker te zijn over de menselijke bestemming.

Het nieuwe boek van Fred Coulter  – Van een zaadcel tot een zoon van God  –  waarom werd u geboren?  –  beantwoordt deze intrigerende vraag met autoriteit  –  en het heeft niets te maken met naar de hemel gaan.

Feitelijk laat Fred Coulter vanuit de Bijbel zien, dat Gods doel voor de mensheid veel groter en meer ontzagwekkend is dat zelfs de “Christen” van nu (of ieder ander) niet gedurfd heeft zich dat voor te stellen!

 Zoals Fred Coulter laat zien is de kennis van de uiteindelijke bestemming van de mensheid een goed verborgen geheim geweest  –  wat de Bijbel “het Mysterie van God” noemt.

Dit mysterie begon bij de “grondlegging van de wereld” en wordt slechts geopenbaard  –  maar nauwelijks begrepen  –  sinds de tijd van Jezus aan degenen van Gods keuze  –  aan degenen, die “geroepen, gekozen en getrouw” zijn.

En dat kan U insluiten!

Het is nu de tijd voor iedereen om in hun bijbels te graven en het mysterie van Gods openbaring te begrijpen  –  WAAROM Hij werkelijk de mensheid schiep.

Bovendien zal het boek Waarom werd u geboren? de talloze theorieën en mythen van de wetenschap, filosofie en religie verdrijven, die begrip vertroebelen en zal uw ogen openen voor de waarheid van Gods opzienbarende, onvoorstelbare en inspirerende plan en doel!

Bent U klaar voor deze noodzakelijke kennis  –  klaar om te zien hoe het mysterie van de eeuwen wordt geopenbaard?

Bent U er klaar voor om werkelijk te weten  –  Waarom werd IK geboren?

 

waarom-werd-ik-geboren

Wordt vervolgd! Klik hier: Voorwoord – Onze levensvragen? Welke zijn dat?

 

Het nieuwe boek van Fred Coulter:  From a Speck of Dust to a Son of God  –  Why were you born?