Wegwijzers – 14 – om naar uit te kijken.

Hier zijn de 14 wegwijzers om naar uit te kijken.

Profetie zal worden vervuld.

Jezus zei:

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
(Matteüs 24:35)

Dus, het is een kwestie dat wij Zijn woorden moeten begrijpen en begrijpen wat Jezus zegt.

Hier zijn de 14 wegwijzers:

 1. De koning van het noorden
 1. De tempel van God moet worden gebouwd
 1. De koning van het zuiden
 1. De twee getuigen
 1. De wereldhandel, die is nu goed ontwikkeld
 1. De Laodiceeërs
 1. Het Merkteken van het Beest:
  dat is al goed ontwikkeld en dat komt er aan
 1. De Philadelphiërs
 1. De opkomst van de koningen
  van het noorden en het oosten
 1. Het haten van de christenen
 1. De val van Israël:, het gaat over de afstammelingen van de tien stammen van Israël (o.a. Amerika, Canada, Australië, Engeland)
 1. Het verkondigen van het evangelie aan de wereld
 1. De valse profeet
 1. Geen waarheid van de God en geen geloof in de God van de Bijbel in de wereld

 

Dat is nog al wat. Dit zijn de 14 wegwijzers om naar uit te kijken!

Let op het nieuws: tv, krant en radio en internet.

En…… let op u zelf. Hebt u de juiste relatie met God de Vader en Jezus Christus?

Laten we eens kijken wat Jezus ons zegt wat wij kunnen doen.

Matteüs 24:34-39

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,

en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Dat zal nog wat zijn wanneer dat gebeurt!

Vers 42: Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Die terugkeer kan ons op twee manieren overkomen:

 1. De letterlijke terugkeer van Jezus Christus
 2. Gods laatste oordeel op iedereen van ons

Vers 43-44

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Want hoeveel valse berichten hebben we al niet gehad van mensen die dachten dat de komst van Jezus Christus aanstaande was?

Daarom hebben wij deze 14 wegwijzers om naar uit te kijken.

Bron: Artikel CBCG: 14_things_to_happen_before_end_comes

[Bijbelteksten zijn ontleend aan de Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV’]

Reacties zijn gesloten.