Zoektocht naar de God van de Bijbel? 

Dat is een loffelijk streven! 

Want Hij zegt ons in: Johannes 3:16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Wij weten dat Hij – de Schepper van hemel en aarde – de waarheid spreekt!

Waar begint dan onze zoektocht naar onze Schepper?

Onze zoektocht moet volgens Zijn instructie in Zijn boek de Bijbel beginnen in:

Hebreeën 11:6:

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen.

Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!

Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?

En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?

Wij kunnen nu op zoek naar Eeuwig Leven in:

Het Nieuwe Testament – Instructies voor Eeuwig Leven