Gods Feestdagen 2021

 Gods feestdagen:

Het Christelijke Pascha:
Het Nieuwe Verbond wordt Ingesteld door Jezus De Christus

Pascha

Zaterdag 27 maart 2021.

Wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd.

De Pascha ceremonie begint vrijdag 26 maart ongeveer een half uur na zonsondergang.

Het Christelijke Pascha feest mag alleen gevierd worden door gedoopte leden van het Lichaam van Christus.

De ceremonie  bestaat uit de voetwassing, het breken en eten van ongezuurd brood, het drinken van de wijn.

De Verordening van de Voetwassing:
Gods feestdagen

Voor meer informatie: De Christelijke Pascha ceremonie

Het 2e Pascha (14e dag 2e maand) maandag 26 april, wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

De 2e Pascha ceremonie begint zondag 25 april ongeveer een half uur na zonsondergang.

Numeri 9:
9 Toen sprak de HEERE tot Mozes:
10 Spreek tot de Israƫlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden.
11 In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; ……….De Christelijke Pascha ceremonie houdt nu in: de voetwassing, het breken en eten van ongezuurd brood, het drinken van de wijn.

Voor meer informatie: De Christelijke Pascha ceremonie

Gods feestdagen van Ongezuurde broden:

Feest van Ongezuurde Broden: Zondag 28 maart t/m zaterdag 3 april 2021. (7 dagen)

De Eerste dag en de zevende dag zijn een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

De Eerste dag O. B.: Zondag 28 maart / jaarlijkse-Sabbat.

De meest gedenkwaardige avond:

Begint zaterdag 27 maart na zonsondergang.

Voor meer informatie hierover kunt u het artikel lezen: De Meest Gedenkwaardige Avond  

Garfoffer / Beweegoffer-dag:      zondag 28 maart 2021
Nieuwe Verbond: Voltooid door Jezus De Christus

Het aftellen naar het Pinksterfeest begint zondag 28 maart 2021.
(50 dagen)

De zevende dag O. B.: zaterdag 3 april / jaarlijkse-Sabbat

Pinksterfeest:         zondag 16 mei 2021. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

Pinksterfeest: Het Nieuwe Verbond Wordt Voltooid door de Eerste Opstanding

Gods Feestdagen 2021

Trompettenfeest:      dinsdag 7 september 2021. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

 Grote Verzoendag:    donderdag 16 september 2021 (heilige dag of jaarlijkse Sabbat en vastendag)

Gods feestdagen: het Loofhuttenfeest:     
Dinsdag 21 september t/m maandag 27 september. (7 dagen)
Dinsdag 21 september, de Eerste dag is een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

Laatste grote dag:    Dinsdag 28 september 2021. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

___________________________________________________________

Trompetten Feest 2020 is het begin van het burgerlijk jaar 5781 en eindigt Trompetten Feest 2021.

De waarheid van de Bijbel!