Gods Feestdagen 2024

Door Fred R. Coulter

Voorjaar Feesten

Pascha * Maandag 22 april

Opmerking: * Het Pascha wordt in acht genomen voorafgaande avond, na zonsondergang

Het tweede Pascha 2024: Gevierd op de late avond van 22 Mei (na zonsondergang)

Het 2e Pascha (op de 14e dag van 2e maand) wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

De 2e Pascha ceremonie begint dus de 13e dag ongeveer een half uur na zonsondergang.

Feest van Ongezuurde Broden: 7 dagen

Dinsdag 23 april – Maandag 29 april

Pinksteren: Zondag 16 Juni

Najaar Feesten

Feest van de Bazuinen [Trompetten]:          Donderdag 3 Oktober

 Grote Verzoendag:   Sabbat 12 Oktober

Loofhuttenfeest:        Donderdag 17 Oktober – Woensdag 23 Oktober

Laatste Grote Dag:               Donderdag 24 Oktober


Het 2e Pascha (de 14e dag van 2e maand) wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

De 2e Pascha ceremonie begint dus de 13e dag ongeveer een half uur na zonsondergang.


 Gods feestdagen:

Het Christelijke Pascha: Het Nieuwe Verbond Ingesteld door Jezus De Christus

Pascha

Wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd.

De Pascha ceremonie begint dus ongeveer een half uur na zonsondergang.

Het Christelijke Pascha feest mag alleen gevierd worden door gedoopte leden van het Lichaam van Christus.

De ceremonie  bestaat uit:

1_ de voetwassing,

2_ het breken en eten van ongezuurd brood en

3_ het drinken van de wijn.

De Verordening van de Voetwassing:
Gods feestdagen

Voor meer informatie: De Christelijke Pascha ceremonie

Het 2e Pascha (14e dag 2e maand) wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

Numeri 9: Toen sprak de HEERE tot Mozes:

Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u,
wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam
of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden.

In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden.

De Christelijke Pascha ceremonie houdt nu in: de voetwassing, het breken en eten van ongezuurd brood, het drinken van de wijn.

Voor meer informatie: De Christelijke Pascha ceremonie

Gods feestdagen van Ongezuurde broden:

Feest van Ongezuurde Broden: 7 dagen

De Eerste dag Ongezuurde Broden: heilige dag en jaarlijkse-Sabbat.

En De Zevende dag Ongezuurde Broden: heilige dag en jaarlijkse Sabbat.

De meest gedenkwaardige avond voor de HEERE:

Begint op de eerste dag van Ongezuurde Broden na zonsondergang.

Voor meer informatie hierover kunt u het artikel lezen: De Meest Gedenkwaardige Avond  

Garfoffer / Beweegoffer-dag:     op een zondag tijdens Ongezuurde Broden


Het Nieuwe Verbond: Voltooid door Jezus De Christus

Het aftellen naar het Pinksterfeest begint Garfoffer / Beweegoffer-dag:     op een zondag tijdens Ongezuurde Broden. (50 dagen)

De zevende dag Ongezuurde Broden: heilige dag een jaarlijkse Sabbat

Pinksterfeest:         zondag (heilige dag en jaarlijkse Sabbat)

Pinksterfeest: Het Nieuwe Verbond Wordt Voltooid door de Eerste Opstanding

Najaar Feesten

Trompettenfeest:      (heilige dag en jaarlijkse Sabbat)

 Grote Verzoendag:      (heilige dag en jaarlijkse Sabbat EN…. vastendag)

Het Loofhuttenfeest: 7 dagen. De Eerste dag is een heilige dag en jaarlijkse Sabbat.

Laatste grote dag:    (heilige dag en jaarlijkse Sabbat)

___________________________________________________________

Trompetten Feest xxx is het begin van het burgerlijk jaar xxxx en eindigt Trompetten Feest xxxx.

De waarheid van de Bijbel!