De Christelijke Bijbelse Kerk van God werd gesticht 1983 door een kleine groep van zeven ware gelovigen en één dienaar, Fred R. Coulter. Zij hebben zich afgescheiden van een andere Kerk van God organisatie, die niet-bijbelse overtuigingen en praktijken had omarmd. De CBKG is sindsdien gegroeid en verzorgt duizenden in verschillende broederschaps-groepen en kleine gemeenten – evenals aan duizenden verspreide gelovigen over de hele wereld. Meer dan 40.000 mensen gebruiken iedere maand actief de website om hen behulpzaam te zijn in hun christelijke levens en studies.

De naam van de Kerk is een beknopte beschrijving van onze overtuigingen en praktijken:

Christen: Wij geloven en praktiseren de leerstellingen van Jezus Christus, zoals terug te vinden is in het Nieuwe Testament – zoals wij moeten leven naar ieder woord, dat uit Gods mond komt. Wij worden door Jezus geleerd om de Heer God lief te hebben, met geheel ons hart, onze ziel en met ons hele verstand; wij moeten onze naasten liefhebben als onszelf; wij moeten elkaar liefhebben, zoals Jezus ons lief had; wij moeten onze vijanden liefhebben. Iedere individuele Christen moet een relatie ontwikkelen met God de Vader en Jezus Christus door een leven van liefhebbende gehoorzaamheid, dagelijks gebed en bijbelstudie.

Bijbels: Wij geloven de Heilige Bijbel. Oude en Nieuwe Testament is het complete Woord van God – en er is een diepgaande éénheid van de Bijbel, dat bestaat tussen het Oude en Nieuwe Testament. God inspireerde rechtstreeks Zijn uitverkoren dienaren door de kracht van Zijn Heilige Geest om de Bijbel op te tekenen voor de hele mensheid. De Bijbel is het ware fundament van kennis en verleent begrip van behoud door Jezus Christus en laat de mensheid zien doe zij Gods levenswijze moeten leven in zowel de letter als in de geest van Zijn Wet. Het ware Christendom is gebaseerd op het hele Woord van God, zoals het van toepassing is op de individuele Christen en op de Kerk.

Alle leerstellingen van de Christelijke Bijbelse Kerk van God komen rechtstreeks uit de Bijbel en zijn niet ontleend aan menselijke tradities. Wij geloven oprecht in de originele Protestantse verklaring, Solo Scriptura – “Alleen de Bijbel”!

Kerk: Zoals beschreven in de Bijbel is Gods Kerk het geestelijk lichaam van Jezus Christus – het gezamenlijke lichaam van ware, bekeerde gelovigen – waar ter wereld zij mogen zijn – verspreid of aangesloten bij verschillende Kerken van God. God de Vader heeft Jezus Christus aangesteld als het Hoofd van Zijn Kerk. Hoewel er geordineerde dienaren en leiders zijn om de broeders te onderwijzen en toezicht te houden op de zaken van de Kerk, kan geen mens het hoofd van Gods Kerk zijn – alleen Jezus Christus.

De CBKG heeft geen rangorde van dienaren, maar erkent oudsten, die door lokale gemeenten worden gekozen, die dit werk van prediking ondersteunen en het Evangelie van Jezus Christus publiceren en de kudde van God voeden. De CBKG heeft haar hoofdkantoor in Hollister, Californië (VS) en heeft kantoren in Engeland, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Nederland.

Contactadres vindt U op deze website.

Van God: Jezus zei dat Zijn ware Kerk – bestaande uit die ware gelovigen, die Gods Heilige Geest hebben – in de naam van God de Vader bewaard worden. Daarom wordt de CBKG, de Kerk “van God” genoemd.

Bron: CBCG: About us