De Christelijke Bijbelse Kerk van God streeft er naar om de waarheid van de Bijbel te onderwijzen – inclusief de persoonlijke aanhankelijkheid aan Gods geboden.

Onze “formule” is eenvoudig:

Heb God lief, onderhoudt Zijn geboden en onderwijs de waarheid van Gods Woord – en sta altijd toe om de Bijbel zichzelf – de Bijbel – te interpreteren.

Dit zijn de fundamentele waarheden, die wij onderwijzen:

  • De Bijbel leert dat wij de stem van God moeten gehoorzamen.
  • Jezus Christus zei, dat wij moeten leven naar elk woord van God.
  • Jezus zei dat, wanneer wij Hem gehoorzamen, wij de waarheid zullen kennen – en de waarheid zal ons vrijmaken.

Als U onze website grondig onderzoekt, zult U ook ontdekken dat:

  • Wij geen politieke agenda hebben.
  • Wij geen religieuze agenda hebben.
  • Wij geen financiële agenda hebben.
  • Wij geen tradities van mensen onderwijzen.

Helaas zijn velen in de tegenwoordige maatschappij niet gesteld op onze benadering; vooral onze overtuiging dat Gods geboden bindend zijn voor Christenen.

Of zij doordrongen zijn van seculier humanisme, gevangen zijn in religieuze tradities en mystieke leerstellingen – of misleid door volledige leugens; zij hebben één ding gemeenschappelijk: blijkbaar haten zij de waarheid.

Daarom vallen zij voortdurend het Woord van God aan en denigreren degenen, die de bijbelse waarheden onderwijzen. Helaas geeft hun tegenstand weer dat zij, zowel onwillig als niet in staat om de waarheid werkelijk te bewijzen.

De leerstellingen van de CBKG zijn transparant. Als iemand wil weten wat wij geloven en onderwijzen, nodigen wij U uit om onze web site grondig te onderzoeken.

Moge God de Vader en Jezus Christus U leiden in Uw oprecht onderzoek naar de waarheid!

Bron: Statement of Purpose