Gods Feestdagen 2019

 Gods feestdagen:

Het Pascha: 

Vrijdag 19 april 2019.

Wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd.

De Pascha ceremonie begint donderdag 18 april ongeveer een half uur na zonsondergang.

Het Christelijke Pascha feest mag alleen gevierd worden door gedoopte leden van het Lichaam van Christus.

Gods feestdagen

Het 2e Pascha (14e dag 2e maand) zondag 19 mei, wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

De 2e Pascha ceremonie begint dinsdag 9 mei ongeveer een half uur na zonsondergang

Numeri 9:
9 Toen sprak de HEERE tot Mozes:
10 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden.
11 In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

Gods feestdagen van Ongezuurde broden:

Zaterdag 20 april t/m vrijdag 26 april 2019. (7 dagen)

De Eerste dag en de zevende dag zijn een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

De meest gedenkwaardige avond:

Begint vrijdag 19 april na zonsondergang.

Voor meer informatie hierover kunt u het artikel lezen: De Meest Gedenkwaardige Avond  

Beweegoffer-dag:      zondag 21 april 2019

Het aftellen naar het Pinksterfeest begint zondag 21 april 2019.
(50 dagen)

Pinksterfeest:         zondag 9 juni 2019. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

Trompettenfeest:      maandag 30 september 2019. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

 Grote Verzoendag:    woensdag 9 oktober 2019 (heilige dag of jaarlijkse Sabbat en vastendag)

Gods feestdagen het Loofhuttenfeest:      maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober 2019. De Eerste dag is een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

Laatste grote dag:    maandag 21 oktober 2019. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

___________________________________________________________

Trompetten Feest 2018 is het einde van het burgerlijk jaar 5778 en begint het burgerlijk jaar 5779 tot Trompetten Feest 2019.