Gods Feestdagen 2020

 Gods feestdagen:

Het Pascha:
Nieuwe Verbond: Voltooid door Jezus De Christus

Woensdag 8 april 2020.

Wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd.

De Pascha ceremonie begint dinsdag 7 april ongeveer een half uur na zonsondergang.

Het Christelijke Pascha feest mag alleen gevierd worden door gedoopte leden van het Lichaam van Christus.

De ceremonie  bestaat uit de voetwassing, het breken en eten van ongezuurd brood, het drinken van de wijn.

De Verordening van de Voetwassing:

Gods feestdagen

Voor meer informatie: De Christelijke Pascha ceremonie

Het 2e Pascha (14e dag 2e maand) vrijdag 8 mei, wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

De 2e Pascha ceremonie begint donderdag 7 mei ongeveer een half uur na zonsondergang

Numeri 9:
9 Toen sprak de HEERE tot Mozes:
10 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden.
11 In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; ……….De Christelijke Pascha ceremonie houdt nu in: de voetwassing, het breken en eten van ongezuurd brood, het drinken van de wijn.

Voor meer informatie: De Christelijke Pascha ceremonie

Gods feestdagen van Ongezuurde broden:

Donderdag 9 april t/m woensdag 15 april 2020. (7 dagen)

De Eerste dag en de zevende dag zijn een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

De meest gedenkwaardige avond:

Begint woensdag 8 april na zonsondergang.

Voor meer informatie hierover kunt u het artikel lezen: De Meest Gedenkwaardige Avond  

Beweegoffer-dag:      zondag 12 april 2020
Nieuwe Verbond: Voltooid door Jezus De Christus

Het aftellen naar het Pinksterfeest begint zondag 12 april 2020.
(50 dagen)

Pinksterfeest:         zondag 31 mei 2020. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)
Nieuwe Verbond: Wordt Voltooid door de Eerste Opstanding

Trompettenfeest:      zaterdag 19 september 2020. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

 Grote Verzoendag:    maandag 28 september 2020 (heilige dag of jaarlijkse Sabbat en vastendag)

Gods feestdagen het Loofhuttenfeest:      zaterdag 3 oktober t/m vrijdag 9 oktober 2020. De Eerste dag is een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

Laatste grote dag:    zaterdag 10 oktober 2020. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

___________________________________________________________

Trompetten Feest 2020 is het einde van het burgerlijk jaar 5780 en begint het burgerlijk jaar 5781 tot Trompetten Feest 2021.