Gods Feestdagen – naam en datum

Gods Feestdagen 2018

 Gods feestdagen:

Het Pascha:

Vrijdag 30 maart 2018, wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd.

De Pascha ceremonie begint donderdag 29 maart ongeveer een half uur na zonsondergang.

Het Christelijke Pascha feest mag alleen gevierd worden door gedoopte leden van het Lichaam van Christus.

Gods feestdagen

 

Het 2e Pascha (14e dag 2e maand) woensdag 10 mei, wordt de voorafgaande avond na zonsondergang gevierd. (Numeri 9:9-13)

De 2e Pascha ceremonie begint dinsdag 9 mei ongeveer een half uur na zonsondergang

Numeri 9:
9 Toen sprak de HEERE tot Mozes:
10 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Iedereen onder u of onder de generaties na u, wanneer hij onrein is vanwege het aanraken van een dood lichaam of ver onderweg is, moet toch voor de HEERE het Pascha houden.
11 In de tweede maand, op de veertiende dag, tegen het vallen van de avond, moeten zij het houden; met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.

Gods feestdagen van Ongezuurde broden:

Zaterdag 31 maart t/m vrijdag 6 april 2018. (7 dagen)

De Eerste dag en de zevende dag zijn een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

De meest gedenkwaardige avond:

Begint vrijdag 30 maart na zonsondergang.

Voor meer informatie hierover kunt u het artikel lezen: De Meest Gedenkwaardige Avond  

Beweegoffer-dag:        Het aftellen naar het Pinksterfeest begint zondag 1 april 2018.
(50 dagen)

Pinksterfeest:         zondag 20 mei 2018. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

Trompettenfeest:      maandag 10 september 2018. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

 Grote Verzoendag:    woensdag 19 september 2018 (heilige dag of jaarlijkse Sabbat en vastendag)

Gods feestdagen het: Loofhuttenfeest:      maandag 24 september t/m zondag 30 september 2018. De Eerste dag is een heilige dag of jaarlijkse-Sabbat.

Laatste grote dag:    maandag 1 oktober 2018. (heilige dag of jaarlijkse Sabbat)

___________________________________________________________

Trompetten Feest 2017 is het einde van het burgerlijk jaar 5777 en begint het burgerlijk jaar 5778 tot Trompetten Feest 2018.